Mozaic

 

Motivatie

 

     Incepând cu anii ‘60, în cartierul Pacuret a început sa se constituie o comunitate compacta de romi. De la trei familii, câte au fost initial, pe fondul procesului de fixare a populatiei nomade de romi, specifica acelei perioade, tot mai multe familii au cumparat imobile în cartierul Pacuret, zona accesibila din punct de vedere financiar, ajungându-se ca în prezent comunitatea de romi sa aiba peste 60 de familii si peste 400 de membri.
     Datorita faptului ca populatia de etnie roma nu a avut o calificare sau o pregatire care sa le permita sa se angajeze si ca a existat în cultura acestora convingerea ca romii sunt predestinati pentru un trai în strânsa legatura cu infractiunea, în timp, între populatia de etnie roma si populatia majoritara au aparut tensiuni, de multe ori temerile populatiei majoritare nefiind intemeiate pe experienta personala ci pe anumite mituri care circula în rândul acestui segment.
     Este evident ca ostilitatea naste ostilitate si ca atitudinea de izolare si marginalizare a copiilor romi va determina ca acestia, în calitate de adulti, sa dezvolte comportamente sociale neacceptate.
     Cosideram ca asigurarea unui cadru în care copiii romi sa relationeze si sa comunice cu ceilalti copii, va avea în timp efecte benefice în ceea ce priveste gradul de toleranta si acceptare, sentimentul de siguranta crescând pe fondul dezvoltarii unor relatii de amicitie între membrii celor doua comunitati.
     În acest sens, propunem implementarea programului “Mozaic”, care urmareste cooptarea copiilor de etnie roma din cadrul grupei care functioneaza la Gradinita cu program normal nr 15 la activitati comune cu elevii Scolii generale “Ion Creanga” Iasi, in scopul asigurarii unei integrari facile a acestora în învatamântul prescolar si crearii unui cadru în care parintii copiilor sa se poata cunoaste.

 

Obiective

 • sprijinirea Gradinitei cu program normal nr 15 pentru obtinerea dotarilor necesare pentru buna functionare a grupei copiilor din zona Pacuret;
 • crearea unor legaturi personale între copiii celor doua înstitutii prin participarea la activitati comune
 • facilitarea cunoasterii între parintii copiilor, cu ocazia participarii la diverse activitati
 • crearea unei platforme pe baza careia copiii romi sa se integreze mai usor în învatamântul prescolar
 • cunoasterea reciproca a culturilor celor doua comunitati, prin participarea reprezentantilor acestora la diverse evenimente cu specific traditional.

Rezultate asteptate
 • pregatirea pentru o relatie bazata pe egalitate si respect fata de cealalta comunitate a 20 copii de etnie roma si a 60 copii de etnie romana
 • crearea unui cadru formal care sa permita celor doua institutii sa colaboreze si sa se sustina
 • reducerea sentimentului de teama a copiilor si parintilor acestora fata de populatia de etnie roma

Grup tinta

  Copiii celor doua institutii partenere

  Beneficiari direcţi – copiii ce urmeazǎ cursurile instituţiilor partenere în proiect
  Beneficiari indirecţi – familiile copiilor incluşi în grupul ţintă, comunitǎţile din care aceştia provin

Perioada desfasurarii

 • ianuarie 2010 – 30 iunie 2010

Parteneri implicati in program

 

Sectia a II-a Politie Iasi

- Sprijina partenerii în organizarea activitatilor

- Întreprinde demersurile necesare pentru identificarea unor parteneri care sa sprijine Gradinita cu program normal nr. 15 prin dotarea cu cele necesare desfasurarii activitatilor in bune conditii

- Sprijina comunicarea între parteneri si familiile elevilor inclusi în grupul tinta

 

Scoala generala “Ion Creanga”

- Organizeaza o colecta de jucarii si fonduri destinate dotarii cu rechizite de prima necesitate a grupei de copii din zona cariterului Pacuret

- Pregateste activitati cultural-educative la care sa asiste copiii din cartirul Pacuret si asigura cadrul necesar participarii acestora la activitati comune

- Încurajeaza participarea copiilor si parintilor de etnie româna la activitatile cultural-educative organizate de catre Gradinita cu program normal nr. 15n

 

Gradinita cu program normal nr. 15

- Pregateste activitati cu copiii din cartierul Pacuret si asigura cadrul necesar participarii elevilor de la Scoala generala “Ion Creanga” la acestea

- Încurajeaza participarea copiilor si parintilor de etnie roma la activitatile cultural-educative organizate de catre Scoala generala “Ion Creanga”