Înca o sansa

 

Motivatie

 

     Una din cauzele care afectează în mod negativ sentimentul de siguranţă al cetăţenilor, este prezenţa în număr mare a persoanelor fară adapost în zona  sector II Gară pe segmentul Rond Gară – Supermarket Billa.
     Aceste persoane provin în mare parte din rândul minorilor instituţionalizaţi nemaiavând nici o legatură cu familia de provenienţă şi nici o alta alternativa privind spaţiul de locuit, îşi găsesc adapost în diferite spaţii insalubre ( canale, scări de bloc, imobile părăsite).
     Numărul acestora este în continuă creştere, mulţi dintre ei neavând acte de identitate, medic de familie, nici o calificare care să le permită să acceadă un loc de muncă, în condiţii legale.
     Prezenţa lor prin aspectul neângrijit, comportament, obişnuinţa de a inhala solvenţi reprezintă un serios impact negativ asupra nivelului de siguranţă subiectivă a cetaţenilor care locuiesc sau tranziteaza zona.

 

Obiective

 • stabilirea celor care nu au acte de identitate sau de stare civila şi sprijinirea lor în vederea obţinerii acestora ;
 • referirea către furnizorii de servicii sociale în vederea beneficierii de forme de susţinere socială prevăzute de lege;
 • îndreptarea celor care nu au finalizate studiile gimnaziale spre unităţile de învaţământ care dezvolta proiecte de recuperare şcolară;
 • consilierea celor care îndeplinesc condiţiile de studii pentru includerea într-o forma de pregătire profesionala prin AJOFM;
 • rezervarea unui segment din piaţa muncii pentru această categorie de persoane;
 • referirea către instituţiile si organizaţiile care ofera adăpost acestor categorii de persoane.
 • dezafectarea spaţiilor unde se adăpostesc aceste categorii de persoane.

Rezultate asteptate
 • reducerea cu 20% a numărului persoanelor fară adăpost incluse în grupul ţintă ;
 • includerea a 20% din persoanele prevazute în grupul ţintă într-un loc de muncă, sau proiect de recuperare şcolară.
 • reducerea cu 30% a actelor antisociale comise de către persoanele din grupul ţinta în zona inclusă în proiect.

Grup tinta

  persoanele fara adapost ce frecventeaza zona Gara – Supermarket Billa

Perioada desfasurarii

 • 01.02 – 31.07. 2008

Parteneri implicati in program

 

Primăria Municipiului Iaşi

- sprijinirea  prin serviciile de resort Salubris şi Citadin a persoanelor incluse în

program care îndeplinesc condiţiile necesare pentru încadrarea într-un loc de muncă în cadrul acestor unităţi.

- prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, sprijină persoanele din grupul ţintă în

vederea beneficierii de formele de susţinere socială prevăzute de lege şi oferirea unui adăpost în centrele specializate.

 

Inspectoratul Jud. de Poliţie  Iaşi

- identifică persoanele fară adapost şi sprijină partenerii în articularea întregului

mecanism prevăzut în program ;

-colaborarea cu partenerii implicaţi, pentru realizarea sarcinilor asumate de

către aceştia ;
- monitorizarea persoanelor cuprinse în grupul ţinta.

 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

- desemnarea unui funcţionar, care să preia dosarele pentru eliberarea actelor de 

identitate şi care să colaboreze cu poliţiştii de proximitate în finalizarea demersului privind eliberare acestor acte.

 

Organizaţia Salvaţi Copiii Iaşi

- sprijinirea persoanelor fără adapost ( copii ) care nu au acte de stare civilă în vederea obţinerii acestora ;

- consilierea copiilor din această categorie şi a familiilor acestora pentru reintegrare.

 

Şcoala Generală Dimitrie Mangeron

- includerea în proiectele de recuperare şcolară a persoanelor din grupul ţintă,

care nu au finalizate studiile gimnaziale.

 

Agenţia Judeteană de Ocupare a Forţei de Muncă Iaşi

- includerea într-o formă de pregatire profesională, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de studii din grupul ţintă ;
- rezervarea unui segment din piaţa muncii pentru această categorie de persoane.

 

Activitati in cadrul proiectului

 

     Martie 2008 - Intocmirea dosarelor pentru obtinerea actelor de identitate ale pesoanelor cuprinse in grupul tinta care nu detin acest document.