Fii responsabil!

 

Motivatie

 

      Oraşul Iaşi este cunoscut ca un vechi şi puternic centru cultural şi artistic al ţării dar şi ca cel mai vechi centru universitar având prima universitate înfiinţată în România în anul 1860.
       În prezent Iaşiul este considerat al doilea mare centru universitar din ţară având 11 universităţi din care 6 de stat şi 5 particulare.În acestea învaţă aproximativ 65000 studenţi români şi străini din care 19000 sunt cazaţi în căminele universităţilor de stat.
       Campusul universitar ieşean cu cea mai mare concentrare de cămine şi studenţi este „Tudor Vladimirescu” aici fiind cazaţi 9000 studenţi în 22 de cămine. Datorită numărului mare de studenţi cazaţi putem considera acest complex studenţesc ca fiind o comunitate unde membrii acesteia îşi doresc să se simtă în siguranţă deplină. Pentru a menţine acest climat de siguranţă este necesar ca poliţia să cunoască foarte bine problemele comunităţii, să relaţioneze eficient cu aceasta şi împreună cu membrii ei să găsească soluţii pentru rezolvarea lor.
        Un aspect important cu care se confruntă în prezent studenţii din acest campus universitar îl reprezintă furturile de bunuri personale din camerele de cămin. Situaţia din ultimii ani scoate în evidenţă faptul că acest gen de fapte înregistrează un trend descendent.
Astfel numărul de furturi înregistrate în anul 2007 a scăzut cu 54,5 % faţă de 2004 iar faţă de 2006 cu 37,5 %. Acest lucru se datorează în parte şi eforturilor depuse de poliţie prin activităţile de prevenire desfăşurate şi întâlnirile organizate cu studenţii. Cu toate acestea considerăm că numărul acestor fapte înregistrate pe o perioadă atât de scurtă de timp ( 5 luni ) este suficient de mare.
     Totodată , în urma sondajului de opinie efectuat în rândul studenţilor , a rezultat faptul că sentimentul de nesiguranţă în cămine este dat de ineficienţa agenţilor de pază , comportamentul prietenilor şi colegilor sau de neglijenţa personală.
     În vederea diminuării impactului negativ al acestei realităţi asupra climatului de siguranţă în cămine este necesar să fie identificate soluţii pentru rezolvarea durabilă a acestor probleme.
      Prin prezentul proiect ne propunem ca împreună cu partenerii să acţionăm pentru a face ca aceşti tineri să se simtă în siguranţă în cea mai frumoasă perioadă a vieţii lor.  

 

Scop:

      Asigurarea unui climat de siguranţă în complexul studenţesc “Tudor Vladimirescu”

 

Obiective

 

- Scăderea numărului de infracţiuni sesizate;

- Responsabilizarea studenţilor cu privire la protejarea bunurilor personale;

- Educarea tinerilor în vederea conştientizării repercursiunilor negative rezultate ca urmare a comportamentelor delicvente;

- Sensibilizarea studenţilor cu privire la implicarea în viaţa socială şi problemele comunităţii;

- Educarea civică şi morală a membrilor comunităţii;

- Diminuarea sentimentului de nesiguranţă al studenţilor din căminele campusului;

- Realizarea unei comunicări mai bune între poliţie şi comunitatea studenţească.

 

Grup tinta

      Studenţii cazaţi în căminele din campusul „Tudor Vladimirescu”

 

Perioada desfasurarii

      01.06.2007 – 01.06.2008

Parteneri implicati in program

 

Biserica “Sf. Iulian din Tars”

 

Primăria Municipiului Iaşi

 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

 

Biroul de Poliţie pentru Centrul Universitar

 

Agenţi economici din municipiul Iaşi

 

Activitati in cadrul proiectului

 

August 2007 - Activitate de prevenire in campusul "Tudor Vladimirescu"

Septembrie 2007 - Sondaj de opinie in cadrul proiectului "Fii responsabil!"

Septembrie 2007 - Stand informativ-preventiv in cadrul punctului de cazare