Educatie prin sport

 

Motivatie

 

Judeţul Iaşi se confruntă cu manifestările unei stări infracţionale dinamice şi complexe, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni comise cu violenţă, infracţiuni contra patrimoniului, care se prezintă sub diverse aspecte: furturi de şi din autoturisme, din buzunare şi genţi, magazine ori locuinţe, înşelăciuni sau distrugeri, alte fapte care afectează atât liniştea şi ordinea publică, cât  şi siguranţa comunităţii.
Întrucât nevoia de comunicare poliţie – comunitate este primordială în contextul menţinerii climatului de siguranţă a cetăţeanului, creşterii încrederii acestuia în activităţile desfăşurate de instituţia noastră coroborate cu îmbunătăţirea imaginii poliţiei în rândul societăţii civile este necesară informarea permanentă şi corectă a cetăţenilor cu privire la rolul şi atribuţiile poliţistilor.

Un aspect cu care se confrunta în prezent comunitatea ieşeană îl reprezintă infracţionalitatea stradală, cu accent deosebit pe faptele de tâlhărie, furturile din autoturisme. Judeţul Iaşi se numără printre locurile “fruntaşe” în România, din acest punct de vedere.

Un segment al populaţiei care stă permanent în atenţia institutiei noastre îl reprezintă tinerii. În acest sens în decursul timpului s-au desfăşurat permanent activităţi de prevenire, constatare şi combatere a delincvenţei juvenile.

Situaţia  infracţionalităţii juvenile din ultimii ani scoate în evidenţă faptul că un număr mare de minori se implică în săvârsirea unor fapte penale:

Se constată că peste jumătate din cei care au fost cercetaţi de poliţie sunt elevi, lucru care trebuie să dea de gândit autorităţilor publice, dar şi societăţii în general.

O cercetare efectuata de ofiţerii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în ceea ce priveşte  faptele de tâlhărie existente la nivelul tuturor  secţiilor şi posturilor de poliţie şi la I.P.J. Iaşi pe anul 2005 a relevat că minorii reprezintă 50% din totalul autorilor de tâlhării, dintre aceştia jumătate având vârsta sub 16 ani. Vârsta autorilor coboară până la 13 ani, victimele fiind şi ele tot minori. Totodata 37% dintre autori sunt tineri cu vârsta între 18-25 ani, numai 10% având vârsta peste 25 ani.

Totodata, în urma contactelor avute cu reprezentanţii asociaţiilor de locatari de pe raza mun. Iaşi a reieşit că pentru marea majoritate a locuitorilor sentimentul de insecuritate este generat de agresivitatea verbală şi de atitudinea grupurilor de adolescenţi şi tineri care în lipsa unor alternative de petrecere a timpului liber îşi fac simtită prezenţa în imediata apropiere a imobilelor locuite şi a căilor de acces către acestea. În multe situaţii din aceste grupari se desprind ulterior aşa-zisele găsti de cartier, tinerii încercand să-şi regăsească identitatea prin aderarea la modele negative.

      În vederea diminuării impactului negativ al acestei realităţi asupra climatului de siguranţă civică este necesar să fie identificate noi modalităţi de petrecere a timpului liber de către tineri care să le fie propuse sub o formă atractivă. Una dintre modalităţile de atragere şi implicare a tinerilor o reprezintă activităţile sportive.

 

În acest sens la nivelul Secţiilor de Poliţie de pe raza municipiului Iaşi, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, a fost identificat şi atras un număr mare de tineri ca participanţi direcţi la competiţii sau doar ca simpli spectatori. Deşi la începutul derulării programului a existat o oarecare reticenţă faţă de uniforma de poliţist, după susţinerea primelor meciuri de fotbal tinerii au realizat că poliţiştii sunt prietenii lor şi s-a format o adevarată echipă între cele două părţi. Astfel au fost organizate  30 echipe de fotbal (circa 250 elevi).
Un alt aspect important realizat prin derularea acestui proiect este faptul că pe timpul derulării tuturor activităţilor sportive, atât cele de antrenament cât şi a meciurilor propriu-zise, prietenii „fotbaliştilor” precum şi alţi adolescenţi şi tineri din cartier s-au implicat în mod indirect, prin formarea de galerii, fiecare susţinându-şi echipa favorită. Acest lucru a conferit o nouă perspectivă proiectului, întrucât a mărit aria grupului ţintă şi a eficientizat activitatea poliţiştilor de prevenire şi proximitate. Numărul aproximativ de tineri care s-au alăturat programului este de 600.

Dorim ca proiectul actual să reprezinte o continuare  a activităţilor derulate în trecut şi prin prisma experienţei acumulate să aducă elemente de noutate în organizarea activităţilor, pentru sprijinirea tinerei generaţii şi implicit a comunităţii ieşene.

 

Obiective

  1. Scăderea numărului de participanţi minori şi tineri la săvârşirea de acte antisociale
  2. Întărirea climatului de siguranţă în cartiere
  3. Identificarea, recuperarea şi integrarea socială a minorilor cu comportament delincvent sau predelincvent
  4. Educarea tinerilor în vederea responsabilizării şi conştientizării repercusiunilor negative rezultate ca urmare a comportamentelor delincvente şi predelincvente
  5. Identificarea cazurilor de minori aflaţi in risc social şi referirea acestor cazuri partenerilor guvernamentali şi neguvernamentali care le pot oferi support
  6. Identificarea şi promovarea tinerilor cu talent
  7. Responsabilizarea comunităţii şi instituţiilor cu privire la procesul  formativ-educativ al tinerilor

Parteneri implicati in program

 

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi

 

Primăria municipiului Iaşi

 

Primăria municipiului Paşcani, Primăriile oraşelor Târgu Frumos şi Hârlău

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

 

Universitatea A.I. CUZA- Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Direcţia de Sport Iaşi

 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Iaşi

s
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi

 

Agenţi economici din mun. Iaşi

Activitati in cadrul proiectului

 

18-24 iunie 2007 - Vacanta la Mamaia