ACTE NECESARE PENTRU CAZIERUL JUDICIAR

 

I. Certificatul de cazier judiciar se poate elibera în regim normal (10-30 zile lucrătoare) şi în regim de urgenţă (3 zile lucrătoare).

Certificatul de cazier poate fi obţinut şi de către o altă persoană, mandatată în acest scop de către titular, prin procură notarială.

Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar, poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii, dacă acestea nu corespund situaţiei reale, ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

I.1. Eliberarea în regim normal sau de urgenţă

Certificatul de cazier judiciar se poate obţine de la unităţiile de poliţie judeţene (de la locul de naştere sau domiciliu) al solicitantului sau de la sectiile de politie.

II. Acte necesare

Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar petenţii se adresează organelor de poliţie de la locul de naştere sau de domiciliu cu următoarele acte:

  • act de identitate valabil (buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, paşaport – numai pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, paşaport/act de identitate eliberat de autorităţile române pentru cetăţenii străini, apatrizi);
  • timbru fiscal, în valoare de 1 leu;
  • chitanţă în valoare de 5 lei - doar în cazul eliberării documentului în regim de urgenţă (3 zile lucrătoare).

Taxa de urgenţă, trebuie achitată la unităţile Trezoreriei Statului de pe raza de domiciliu a solicitantului sau la ghiseul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa
III. Eliberarea certificatului de cazier judiciar în străinătate

Persoanele domiciliate/rezidente în străinătate pot solicita certificat de cazier judiciar prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.

Persoanele nascute in judetul Iasi pot depune on-line cererea pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar accesand urmatorul link: http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Servicii_on_line/cazier/introducere.html